Vision
Visionen är att kontinuerligt inspirera användarna i medlemsföretagen till anpassning och utveckling av affärssystemen iScala och Epicor ERP för att därigenom stödja verksamheten och förbättra hanteringen av affärskritiska processer.
Stadgar
Ladda ner föreningens stadgar som pdf
Medlemsinloggning
Email:

Lösenord:
 
 
 
Aktuellt
Presentationer under höstmötet
 

 
Nyheter & aktiviteter