Vision
Visionen är att kontinuerligt inspirera användarna i medlemsföretagen till anpassning och utveckling av affärssystemen iScala och Epicor ERP för att därigenom stödja verksamheten och förbättra hanteringen av affärskritiska processer.
Stadgar
Ladda ner föreningens stadgar som pdf
Medlemsinloggning
Email:

Lösenord:
 
 
 
Aktuellt
Event 2020 och framåt
 

 
Nyheter & aktiviteter