Välkommen till användarföreningens hemsida
Detta är användarföreningen för företag som innehar licens och använder sig av något av Epicors affärssystem iScala eller Epicor ERP. Vi arbetar för att användare i medlemsföretagen skall få en djupare kännedom om affärssystemens funktionalitet. Därigenom kan användarna utveckla de interna processerna så att dessa stödjer den egna verksamheten på ett effektivt sätt och följer med i de rådande marknadskraven.
 
Föreningen erbjuder er som medlemmar:
• möjlighet att utväxla erfarenheter och tips mellan användare
• träffar och seminarier där utbildning står i fokus
• möjlighet att gemensamt påverka funktionalitet och användarvänlighet i kommande versioner
• Forum för utvecklande diskussioner om systemen
 
Bli medlem!

 
Leverantörsmedlemmar
Vill du veta mer om våra leverantörsmedlemmar? Klicka här!
Klicka på logotyperna för att komma till respektive hemsida!

”Visionen är att kontinuerligt inspirera användarna i medlemsföretagen till anpassning och utveckling av affärssystemen iScala och Epicor ERP för att därigenom stödja verksamheten och förbättra hanteringen av affärskritiska processer”.
Medlemsinloggning
Email:

Lösenord:
 
 
 
Aktuellt
Bokslutsdokument
 

 
Nyheter & aktiviteter
Program vårmötet 2021